قـــــــــرارداد جـــــــــــعاله

 

مـــــاده : ۱ طــــــــــرفین قــــــــــــرارداد

۱-۱ ) جــاعـــــــــــــل: انتشارات مهارتهای زندگی

۲-۱ )عــامـــــل: به نشانی و اطلاعات وارد کرده در همین سایت

 

مـــــاده : ۲ مــــــــــــوضوع قرارداد(عــــــــمل)

فروش  محصولات آموزشی سایتazzendegi.com  و masoodlaali.com

مـــــاده : ۳ مــــــــدت قــــــــــرارداد

از انعقاد قرارداد تا زمانیکه شرکت به فعالیت خود ادامه می دهد.

مـــــاده : ۴ تعــــــــهدات جاعــــــــــل

۴-۱ )جاعل مکلف است  به مدت یکسال محصولات آموزشی خود را در دسترس عامل قرار دهد.

تبصره : تاریخ فروش همان تاریخ واریز مبلغ  محصول به حساب  موسسه انتشاراتی می باشد.

۴-۲ )پلن درآمد زائی شرکت تغییر نمی کند، لکن در صورت مصلحت و نیاز به تغییر، جاعل موظف است از طریق سایت تغییرات را اعلام نماید .

)۴-۳ جاعل متعهد میشود هرگونه تغییر قیمت در  محصول موجود را از طریق سایت شرکت اطلاع رسانی نماید.

۴ ) درصورت بروزهر گونه اختلاف بین طرفین در راستای این قرارداد، اختلاف بوسیله هیئت سه نفره حل خواهد شد.

تبصره: اعضای هیئت سه نفره متشکل از یک نفر از طرف جاعل، یک نفر از طرف عامل و یک نفر مرضی الطرفین میباشند.

۴-۵ )جاعل نسبت به بیمه عامل هیچ تعهدی نداشته و همچنین این قرارداد جعاله از شمول قانون کار خارج میباشد.

مـــــــاده :۵ تعهدات عامل

۵-۱ )عامل موظف است بعد از امضای این قرارداد، آن را در دفتر مرکزی موسسه انتشاراتی ثبت نماید در غیر این صورت جاعل هیچ تعهدی نسبت به عامل نداشته و این قرارداد جعاله ، کان لم یکن تلقی می گردد.

۵-۲ )عامل متعهد میگردد منع قانونی برای انعقاد این قرارداد ندارد و به هجده سال خورشیدی رسیده است.

تبصره: به طور کلی پل ارتباطی جاعل با عامل ،  دو سایت azzendegi.com است.

تبصره: در صورت تخلف عامل ، این قرارداد به صورت یک طرفه فسخ میگردد.

۵-۵ )عامل مکلف است در حفظ رمزهای عبور و اسرار شرکت تلاش کند، در غیر این صورت جبران هر گونه خسارت معنوی و مادی و یا مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت این ماده ، بر عهده عامل میباشد.

۵-۶ )عامل مکلف است برای تبلیغات غیر شفاهی محصولات به هر شکل و یا تبلیغات محیطی ، از جاعل مجوز کتبی اخذ کند در غیر این صورت با اعلام اخطار و عدم رضایت جاعل، این قرارداد یکطرفه فسخ می گردد.

مـــــاده :۶ جـــــــــعـل

جاعل در ازای فروش مستقیم ۳۵ درصد بعنوان جعـل به عامل پرداخت می نماید.

مـــــاده :۷ نــــــــــحوه پـــــــــــرداخت

۷-۱ ) واریزها بصورت هفتگی خواهد بود، به این نحو که اگر عامل مداوم طلبکار باشد در هفته دوم ، هفته اول با او تسویه می شود و در هفته سوم ، هفته دوم تسویه می شود و عامل همیشه یک هفته طلبکار می باشد.

۷-۲) –  هر خریدی که انجام شود تا قبل از محاسبه در طرح پاداشی (یکشنبه هر هفته) می تواند لغو شود و در این مدت پول خریدار به طور کامل مسترد می گردد.

تبصره : الزام بذکر است کلیه مراودات مالی بین جاعل و عامل از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

۷-۲ )درهر صورتی که ارتباط عامل با جاعل در این جعاله قطع گردد بعد از احتساب در زمان حیات با وی و یا وکیل قانونی و بعد از حیات با ورثه وی تسویه حساب خواهد شد.

مـــــاده )۸ این قرارداد با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و با لحاظ مواد ۱۰ و ۵۶۱ قانون مدنی و در ۸ ماده و ۲ نسخه تنظیم گردیده که همه در حکم واحد می باشند.

تایید فیلد پذیرش قوانین و مقررات سایت طبق قانون تجارت الکترونیک به منزله تایید کامل این قرارداد است و در صورت عدم پذیرش شما نمی توانید در این ثبت نام و همکاری در بخش فروش داشته باشید

من این قرارداد را خوانده ام و کاملا پذیرفته ام.

X