به سایت رسمی مسعود لعلی خوش آمدید

پک آموزشی افزایش خودباوری با تکنیک ریز تغییرات

این پک شامل موارد زیر است:
۱. بسته آموزشی (۱۵ دقیقه)
۲.برگه دستورالعمل تمرینی
۳. کتاب زنده ایم یا زندگی می کنیم؟

 

افرایش خود باوری با تکنیک ریز تغییرات

هر رفتاری که از انسان صادر می شود به مثابه یک آیینه است که انسان تصویر خود را در آن می بیند.اصل آیینه گی رفتار می گوید هر فرد به اعمال و دستاوردهای خود در زندگی نگاه می کند و به این نتیجه می رسد که چه کسی است و مرزهای توانمندی هایش تا کجا گسترده است.

بنابراین عملکردها و نتایج ما به ما می گویند ما چه کسی هستیم. حال اگر می خواهید اعتماد به نفس یا تصور مثبت از خودتان را افزایش دهید باید دست به ایجاد تغییرات مثبت هر چند کوچک بزنید.رفتارها و تغییرات جدید باورهای جدید می سازند.
درداین ویدیوی آموزشی راهکاری ساده و موثر برای یک ماهی که در پیش رو دارید به شما می دهد.

مدرس:مسعود لعلی
(نویسنده و روانشناس بالینی)
همراه با برگه تمرین
و کتاب زنده ایم یا زندگی میکنیم

X