اگر خواهان موفقیت در کسب و کار خود هستید و می خواهید یک زندگی غنی برای خود بسازید باید با این سه نشانه افراد بی پول بیشتر آشنا شوید. موفقیت در کسب و کار در نقطه مقابل این سه نشانه قرار دارد.

 

احساس قربانی بودن و فرار از بار مسئولیت زندگی، یکی از تلخ ترین هیجانات و مسبب زندگی بی کیفت و بدون ثروت است.
افراد بی پول سه نشانه ی بارز دارند:

logo
logo
logo
logo
logo