۵ دلیل شکست در جذب افراد در بازاریابی شبکه‌ای

در این مقاله نویسنده نتایج تحقیقات ۱۳ ساله‌اش را درباره اینکه چرا بازاریابان شبکه‌ای در جذب افراد شکست می‌خورند، منعکس می‌کند. سارا برنر  …

X